Мъжете и жените като вид са едно. Те са хора еднакви по естество, но не и по степен. Различават се по своите възможности. Разликата се дължи на вътрешното развитие и чистота на ума. ЯМА и НИЯМА (морални правила за неубиване, правдивост, целомъдрие, некрадене, вътрешна, духовна, чистота, външна и телесна чистота, удовлетвореност, въздържаност, учение и посвещение на Бога) са общи за всички пътища и религии. Тези морални закони са самите основи, върху които минават различните пътища. Те са абсолютно необходими за всеки духовен растеж и без съблюдаването им не може да се прекрачи нито педя в духовния свят. Във всеки човек има безкрайна сила. Но в огромното мнозинство от хората тази сила е „спяща“. Мнозина не познават своите способности, възможности и скрити съкровища. Докато тази сила остава незабелязана, докато човек няма достъп до нея, няма никакво духовно събуждане. Тази сила, пребиваваща и работеща в живото тяло, се нарича КУНДАЛИНИ ШАКТИ или ПЪРВИЧНАТА СВРЪХСИЛА.

Няма никакво духовно събуждане, докато Кундалини остава в Муладхара чакра.  Докато тя обитава там или се движи между Манипура и Муладхара чакри, в човек преобладават инстинктите: храна, сън, секс. Колкото и внимателен да бъдете, колкото и да различавате, все пак умът се привлича и привързва към тези три неща. Той живее главно върху тях. В такъв човек не преобладава идеята за правдивост или ДХАРМА БУДХИ. Но когато Кундалини се издигне на по-високо ниво (или чакра), голямата привързаност към тези досега главни неща намалява и човек се привързва към истината и по-висшите идеали в живота.

Относно Кундалини, нейната работа в тялото на човека, влиянието ѝ върху ума, важността ѝ за духовни постижения и др., макар и да имаме обилни доказателства от автентични източници, все още много хора имат само смътна представа за това. Някои се съмняват в самото съществуване на тази сила. Други третират проблема като нещо мистериозно, мошеничество, измама. Няма съмнение имало е много мошеници, но заедно с това не липсват искрени хора с достоверни познания в тази област. Освен това, всеки религиозен човек, който е водил упорита и пламенна борба в духовния свят, не може да отхвърли съществуването и важната роля, която тази сила играе в духовния растеж и развитието на личността. Кундалини не е нещо, което може да бъде видяно с обикновените физически очи нито установено и от най-финия апарат, създаден от човека. Това е нещо, което може да бъде почувствано и изживяно, когато умът е пречистен и фин чрез водене на строг живот в дисциплина и целомъдрие.

Съвършеният характер играе много важна роля. Без това нищо не може да бъде постигнато. Ако някой иска да узнае нещо за СВРЪХСИЛАТА КУНДАЛИНИ, той трябва да живее чист живот, спазвайки моралния кодекс и практиките на Йога. Само тогава действията на тази сила могат да бъдат разбрани, иначе не. Без подходящо знание и разбиране, проблемът ще бъде третиран като глупост и измислица. И ако това е така, то ще бъде само за ваша сметка и ваша непоправима загуба.

ЕНЕРГИЙНИТЕ КАНАЛИ НАДИС

Думата „Нади“ (проводник, канал) в санскритския език идва от корена „над“, който означава движение. Има се предвид движението на Прана или Жизнената Сила. ЕНЕРГИЙНИТЕ КАНАЛИ НАДИС СА ПРОВОДНИЦИ НА ПРАНА. През тях непрестанно текат жизнени токове. Тези енергийни канали не са физиологичните нерви и вени. Това са съвсем неосезаеми канали, през които текат токовете на живота. Прана или Жизнената Сила действа през тези Надис, които са неосезаеми, невидими за физическите очи и за всякакви, направени от човека външни уреди и инструменти. НО ТЕЗИ НАДИС МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪЗПРИЕТИ И ПОЧУВСТВАНИ ЧРЕЗ СОБСТВЕНИЯ УМ, КОГАТО ПОСЛЕДНИЯТ СТАНЕ ЧИСТ И ФИН ЧРЕЗ ДУХОВНА ПРАКТИКА. С изключения на това няма никакво друго средство да се открият и разберат неосезаемите действия на тези Енергийни Канали. Има много тясна връзка между Надис и тялото, между тялото и ума, между ума и Праната. Прочистването на Надис е главният фактор за прочистването на тялото. Когато Надис и тялото са чисти, умът и Праната са също чисти. Когато Енергийните Канали са чисти, Праната може да работи свободно в тялото на човека. Това прочистване на Надис, тялото и ума, улеснява издигането на Кундалини. А тяхната нечистота го възпрепятства. Без издигане на Кундалини до по-високи полета не може да има никакво духовно постижение. За да се постигне самоосъществяването, просветление, Кундалини трябва да достигне най-високия център – Сахасрара чакра. Така прочистването на Надис е абсолютно необходимо за всяко духовно пробуждане и постижение. Това прочистване може лесно да бъде постигнато чрез Пранаяма (дихателни техники) и други духовни практики.

Физическото тяло е изтъкано и преплетено от хиляди Надис, през които действат жизнените токово. От тези енергийни канали главните за нашата цел са Ида, Пингала, Сушумна, Сарасвати, Лакшими и Медха Надис. От тях най-важни са Сушумна и Медха. Всички останали са подчинени на тези две. Тяхната дейност служи на всички намерения и цели като радиокоманда. В обикновените хора проходът на Сушумна остава затворен. Когато човек практикува Йога, този проход се отваря. Неговото отваряне е път към спасението.

Кундалини се издига до Сахасрара през неосезаемия проход на Сушумна. С НЕЙНОТО НАВЛИЗАНЕ В СУШУМНА ЧОВЕК МИНАВА ОТВЪД ИДЕЯТА ЗА ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО. Ида и Пингала са двата главни Енергийни Канала, които пренасят Праната или токовете на Кундалини при обикновените хора. С отварянето на канала Сушумна и частичното навлизане на Кундалини в него, дейността на тези два Енергийни Канала значително намалява, а с пълното навлизане и издигане на Кундалини до по-високи нива, активността на Ида и Пингала спира. Тогава Праната се движи само през Сушумна. В напредналите йоги се развиват три Надис в предната част на тялото, съответстващи на Ида, Пингала и Сушумна. В обикновените хора те не се развиват. Сарасвати Нади е тази, през която минават токовете на мисълта. Тя свързва мозъка (центъра на умствената дейност) с умственото вещество в Муладхара. Чрез нея се осъществява връзката между ума, мозъка и умственото вещество. Човек получава знание за дадена вещ или събитие от умственото вещество посредством тази Нади. Токовете на Кундалини пътуват също през Лакшими Нади. Ако човек спазва съвършено целомъдрие в мисъл, думи и дела без прекъсване в продължение на 12 години и когато Кундалини работи над сърдечния център, тогава в него се развива Медха Нади (Енергийният Канал на Интелигентността). С развитието на тази Нади човек добива шесто чувство. Той става съвършен. Няма да има загуба на полова енергия. Никакво семе повече не се отделя. Тогава половата енергия от своето неосезаемо състояние, т.е. преди да се е превърнала във физическо семе, се превръща непрестанно в „Оджас Шакти“ (Духовна Енергия). Или с други думи, енергията, която клони да се превърне в полова енергия, непрестанно се абсорбира в общата система на тялото. С развитието на Медха Нади човек може да узнае събития от миналото, настоящето и бъдещето, той става съвършен или свободно живеещ.

Има много тясна връзка между Ида и Сарасвати, Пингала и Лакшими, Сушумна и Медха Надис в напредналите Йоги. Но в обикновените хора токовете текат главно през Ида и Пингала. Токовете на мисълта протичат през Сарасвати Нади при всеки човек. Активността на Лакшими, Сушумна и Медха Нади е само възможност за тях. Когато токовете на Кундалини текат през Ида, Пингала спира да работи и обратно. Когато действа Сушумна, Ида и Пингала работят еднакво. За да се изясни това, трябва да се отбележи, че човек не вдишва напълно и не издишва напълно и равномерно винаги през двете ноздри. Пълно дишане се извършва през оная ноздра, която работи. През другата ноздра, която не е отпушена, дишането ще бъде много тихо и слабо. Протичането на дъха през ноздрите се променя автоматично и алтернативно след всеки 2-3 часа от ляво надясно и от дясно наляво. Един Йогин или напредналият в Йога може по своя воля да променя протичането на токовете на Кундалини и дъха през ноздрите. Обикновените хора могат да променят поток през ноздрите чрез слагане на памук или запушване с ръка на съответната ноздра за няколко минути. Когато Сушумна действа, потокът тече през двете ноздри. Тогава се вдишва и издишва равномерно и през двете ноздри за около половин час, после равновесието отново се нарушава. Това дишане през двете ноздри Йогите правят всеки ден по желание. Но при обикновените хора такова равномерно дишане през двете ноздри се среща изключително рядко. При тях то настъпва преди смъртта.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8

mm
Издател на вестник КОЙ СЪМ АЗ. Колекционер и страстен читател на книги за себепознание, самоусъвършенстване, предприемачество, финанси и бизнес. Уебмастър. Специалист по дигитални активи, онлайн маркетинг и реклама, екомерс търговия, продуктова фотография, частни социални мрежи и сайтове с платен достъп до съдържание. Използвайте формата за контакт, за да се свържете с мен.