ЗА ВЕСТНИКА

Публикувано март 30, 2019, 9:37 pm
0 сек

ВИЗИЯ И СЪЩНОСТНА ИДЕОЛОГИЯ

Вестник КОЙ СЪМ АЗ Е СВЕТЛИНАТА РАЗПРЪСКВАЩА МРАКА НА НЕВЕЖЕСТВОТО И РАЗКРИВАЩА ПРЕД ЧИТАТЕЛИТЕ ТАЙНИТЕ НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО, ЩАСТИЕТО И УСПЕХА.

ПИШЕМ ГЛАВНО ПО ТЕЗИ ТЕМИ. ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ПРОЯВЛЕНИЯ.

ПО КАКЪВ НАЧИН Е СТРУКТУРИРАНО И ИЗЛОЖЕНО СЪДЪРЖАНИЕТО

ЧИСТОТО ЗНАНИЕ С КРИСТАЛНА ЯСНОТА, КОНЦЕНТРИРАНО НА СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИКА, Е ПОДРЕДЕНО ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ДА ОФОРМЯ И РАЗКРИВА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА В УМА ОТ ПЪЗЕЛА ЗА ИСТИНСКИ ВАЖНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА, КАТО СЕБЕПОЗНАНИЕТО, ЩАСТИЕТО И УСПЕХА, ПОКАЗВАЩ ГИ ЯСНО И ПОДРЕДЕНИ В ПРАВИЛНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ВЗИМАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ РЕШЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НУЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНО В ОНЛАЙН ИЗДАНИЕТО, Е ЕДНО ОБЩО, НЕДЕЛИМО ЦЯЛО, СЪЗДАВАЩО ДОПЪЛНИТЕЛНА, МУЛТИПЛИЦИРАЩА СТОЙНОСТ, ДАЛЕЧ НАДХВЪРЛЯЩА СУМАТА ОТ ПРЕСМЕТНАТИТЕ ПО ОТДЕЛНО ЧАСТИ НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ.

ПУБЛИКУВАМЕ РЕКЛАМА САМО НА ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И ПЕЧЕЛИВШИ ВЪЗМОЖНОСТИ, В КОИТО ВЯРВАМЕ ТОЛКОВА СИЛНО, ЧЕ САМИТЕ НИЕ ИСКАМЕ ДА ГИ КУПИМ, ИЗПОЛЗВАМЕ ИЛИ ДА УЧАСТВАМЕ.

ИДЕАЛНИЯТ НИ ЧИТАТЕЛ Е ЕДНОВРЕМЕННО ТЪРСАЧ НА ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ, ПРЕДПРИЕМАЧ, ИНВЕСТИТОР И БИЗНЕСМЕН.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

СЕБЕПОЗНАНИЕ, ЩАСТИЕ, УСПЕХ, БОГАТСТВО И СВОБОДА.

Себепознание, себереализация, щастие, успех, предприемачество, бизнес и инвестиции в доходоносни активи.

Вярваме в свободната самоинициатива и в правото на личен избор как да живеем живота си, стига да не пречим на другите.

Изпитваме радост от четенето на книги, статии и истории за себереализацията, щастието и успеха, вдъхновяващите цитати, самоусъвършенстването, личностното израстване, духовното развитие, предприемачеството, инвестирането, бизнеса, богатството и свободата.

Ценим креативността, иновациите и нестандартните решения.

Избираме да сме екип от духовно осъзнати лидери с горящи сърца и неотклонен взор по пътя към самоусъвършенстването. Притежаваме пионерски дух, дългосрочна визия и вечен стремеж към красивото, възвишеното, новото и неоткритото.

Подкрепяме свободата на изразяване, свободомислието и зачитането на личното мнение.

Безкрайно уважаваме силата на характера, смелостта, волята, дързостта, позитивното отношение, вдъхновението, личното достойнство и непримиримостта към несправедливостта.

За нас щедростта, откритостта и дружелюбието са важна част от нашето ежедневие.

Възхищаваме се на хората, притежаващи духовно съзнание, воински дух, побеждаващ ум, огнено сърце, тръгнали по пътя на себереализацията и себеотрицанието.

Пример за подражание са ни духовно извисените и успелите личности, които играят голямата игра на живота, спазвайки висшите божествени правила и им остават верни завинаги.

Привличат ни красотата във всичките ѝ измерения и спокойствието на вътрешния ни мир.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Да вдъхновяваме, насърчаваме и просвещаваме хората по пътя на себепознанието, щастието и успеха, чрез силата на знанието, красотата на изкуствата, красноречието и писменото слово.

ДРУГИ НАШИ ЦЕЛИ

Да изградим трайно богатство от възможностите, които предлагаме и рекламираме, генериращи пасивни доходи за нас и нашите читатели.

Да превърнем всеки човек в заклет наш читател, който с нетърпение очаква да се абонира за новото съдържание във вестника всяка година.

Да освободим човека от оковите на невежеството, духовната нищета и бедността.

Да помогнем на всеки човек, който е заклет наш читател, да печели чрез вестника пасивен доход, достатъчен, неотклонно да следва духовния път на себепознанието, щастието и успеха.